Box Family Office sinds 1976.

Het omgaan met grote vermogens is een vak apart. Niet alleen omdat deze vaak bij diverse financiële partijen zijn ondergebracht. Dit is verstandig met het oog op risicospreiding. Maar wie heeft het totaaloverzicht over uw vermogen?

Hoe gaat de volgende generatie met het vermogen om? Wie bewaakt de geconsolideerde liquiditeitspositie? En wat rekenen alle betrokken partijen voor hun diensten?

Box beheert aanzienlijke vermogens van tientallen families én instituten. Box geeft u daarbij continue inzicht in alle kosten en opbrengsten. Wij zijn betrokken bij uw vermogen en niet gebonden aan welke financiële instelling dan ook. Zo zijn we het oudste en grootste onafhankelijke Family Office van ons land geworden.


Asset Management

Bij Box houden geaccrediteerde specialisten met in het totaal meer dan 100 jaar ervaring, zich met asset management bezig.

Lees verder

Rapportage en performance meting

Meten is weten. Alleen door voortdurend de vinger aan de pols van uw beleggingen te houden, weten we of we op koers liggen.

Lees verder

Wealth Management

Onze ‘wealth managers’ zijn de persoonlijke adviseurs van de familie. Zij weten precies wat u met uw bezittingen en vermogen voor heeft.

Lees verder