home.jpeg

Discretionair beheer en monitoring

Bij Box houden geaccrediteerde specialisten met in totaal meer dan 100 jaar ervaring, zich met vermogensbeheer bezig. De belangrijkste doelstelling: het behalen van een positief resultaat bij een aanvaardbaar risico op langere termijn. Winstmaximalisatie is nadrukkelijk geen doel. De risico’s die daarmee gepaard gaan, zijn niet acceptabel voor ons type cliënten.

Bij ons beleggingsbeleid starten we altijd met de strategische asset allocatie. Een evenwichtige vermogensverdeling over aandelen, vastrentende waarden en andere beleggingscategorieën verklaart op lange termijn immers 90% van het rendement. Daarbij valt de maximaal 5% die een individueel aandeel op langere termijn, aan het eindresultaat bijdraagt, bijna in het niet. Zeker als we dit corrigeren voor het genomen risico.