home.jpeg

FAQ

Een Family Office verzorgt en begeleidt alle financiële en juridische zaken voor een vermogende familie. Het doel is veelal behoud van het vermogen en groei van generatie tot generatie, met oog voor de belangen van en harmonie in de familie. Per cliënt kan de dienstverlening zeer uiteenlopen.

Een MFO is een Family Office dat de financiële belangen voor meerdere families behartigt. Hierdoor profiteren alle betrokken cliënten van de kostenvoordelen en vooral van de opgedane ervaring.

Een groot deel van onze werkzaamheden bestaat uit vermogensbeheer en vermogensadvies. Volgens de definitie is Box echter een multi-client Family Office. Op dit gebied is Box ruim vijfenveertig jaar onderscheidend en leidend in Nederland.

Als u een groot vermogen heeft, lijken veel zaken ‘klein’. Maar wilt u alles in de juiste samenhang uitvoeren, dan lijkt het beheren van dit vermogen ineens op het runnen van een onderneming. Box ontzorgt. De voortdurende aandacht van uw vaste aanspreekpunt en onze experts zorgt voor een integrale, objectieve en transparante aanpak. Door de omvang krijgt u bovendien toegang tot institutionele kennis en tarieven die vaak voor individuele situaties niet mogelijk zijn. U kunt daarbij rekenen op een optimale risico/rendementsverhouding.

Box biedt onafhankelijk en transparant vermogensbeheer voor en begeleiding van vermogende particulieren, families, DGA’s, charitatieve instellingen, stichtingen, congregaties en pensioenfondsen. Daarnaast kan Box u begeleiden bij andere financiële en juridische vraagstukken waaronder family governance, estate planning, coördinatie fiscaliteit en juridische vraagstukken, asset protection en incident management.

Box Banken
Medewerkers Continuïteit door partnerstructuur Loopbaanrotatie
Bewaarbedrijf Effecten en liquiditeiten staan bij meerdere banken, niet bij Box Effecten en liquiditeiten staan in depot bij een bank
Automatisering Schaduwadministratie met controle mechanismen op gemaakte afspraken Bankadministratie
Inzicht Totaalbeeld van cliënt Beperkt inzicht in cliënt
 • De zeven partners van Box houden gezamenlijk alle aandelen van het bedrijf
 • In tegenstelling tot banken verdienen wij niet aan transacties
 • Box hanteert een fee die is gebaseerd op het vermogen onder beheer. Als uw vermogen stijgt, stijgt onze omzet
 • Box heeft geen eigen fondsen of producten

Onze cliënten verwachten discretie en vertrouwelijkheid. In tegenstelling tot traditionele vermogensbeheerders of beleggingsfondsen adverteren of verkopen wij onze diensten daarom niet publiekelijk. Zo wordt ons 'low-profile' ook weleens vertaald naar 'no-profile'.

 • Box staat voor onafhankelijkheid en continuïteit
 • We verzorgen de integrale aanpak van al uw financiële zaken
 • We zijn in staat uw hele vermogen administratief te consolideren
 • Doordat onze cliënten een aanzienlijk vermogen vertegenwoordigen, zijn wij mondiaal een gerespecteerde speler

Voorop staat altijd het behoud van kapitaal bij een lage beweeglijkheid van de rendementen. We streven naar goede beleggingsresultaten maar vinden het voorkomen van verlies minstens zo belangrijk. Door verliezen te beperken, genereren wij een voorsprong op marktgemiddelden. Afhankelijk van de huidige waarderingen en de macro-economische verwachtingen, bepalen we gezamenlijk met u een realistische doelstelling.

Het rendement zegt alleen iets als het in het juiste kader wordt geplaatst en kan worden vergeleken. Er wordt helaas veel gemarchandeerd met rendementen. Zo geven achtereenvolgende rendementen van +21%, -24% en +27% een rekenkundig gemiddeld rendement van 8% over de laatste drie jaar; de meetkundig (correcte) berekening geeft echter een rendement van iets meer dan 5% gemiddeld per jaar.

Onze risk management benadering is een integraal en continue proces dat bestaat uit strategisch risk management enerzijds en tactisch risk management anderzijds. Wij streven naar het in stand houden van het kapitaal en het realiseren van een optimale verhouding van risico en rendement van de beleggingsportefeuille.

 • Door consolidatie op ieder gewenst niveau (integraal overzicht)
 • U krijgt overzichtelijke en consistente rapportages
 • We presenteren objectieve vergelijkingen van de behaalde rendementen met persoonlijke referentie indices
 • U ontvangt periodieke overzichten van rendement, stortingen en onttrekkingen
 • Desgewenst is informatie (digitaal) ook beschikbaar voor overige belanghebbenden
 • Box biedt vertrouwelijkheid, deskundigheid en veertig jaar ervaring
 • Daarnaast bieden we continuïteit door persoonlijk commitment en een partnerstructuur
 • We staan onder toezicht van Autoriteit Financiële markten (AFM vergunning)
 • We staan onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank
 • Box is aangesloten bij het klachteninstituut Kifid
 • Onze partners zijn DSI gecertificeerd

U kiest zelf de bank die u prettig vindt of waar u goede ervaringen mee heeft. Wel is Box vrijwel altijd in staat uw bankkosten aanzienlijk te reduceren, soms met meer dan 50%.

We gaan met u na welke bestaande beleggingen in uw nieuwe mandaat passen. Als u van bank wilt veranderen, is het wel raadzaam de portefeuille eerst over te boeken naar de nieuwe bank. Dan profiteert u bij aanpassingen in de portefeuille meteen van de gunstige Box-condities.

We hebben bij een aantal banken in binnen- en buitenland aanzienlijke kostenvoordelen voor onze relaties bedongen. Bij de meeste banken genieten onze cliënten een zeer aantrekkelijk all-in tarief. Hierin zijn alle aan- en verkoopkosten, bewaarloon en corporate actions inbegrepen.

Box hanteert een beheerst beloningsbeleid conform de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) waarin tevens geen prikkels zijn verwerkt die een negatieve invloed kunnen hebben op duurzaamheid. Dit waarborgt dat cliënten zorgvuldig behandeld worden en de beloning van werknemers geen componenten heeft waarvan een ongunstige prikkelwerking uitgaat noch de mogelijkheid wordt geboden om eigen belang boven cliëntbelang te stellen.

De beloningscomponenten zijn gebaseerd op vergelijkbare functies van vergelijkbare werknemers (qua opleiding, functie en leeftijd) in de financiële wereld. Alleen aan werknemers die niet in Box participeren kan een bonus worden toegekend. De directie bepaalt de vaststelling en de hoogte van deze mogelijke bonus. Jaarlijks actualiseert de directie het beloningsbeleid.

Werknemers van Box kunnen optreden als adviseur van professionele partijen. Dit wordt alleen toegestaan als deze werkzaamheden het cliëntbelang ten goede komen. De (eventuele) beloning die zij hiervoor ontvangen is niet gerelateerd aan het feit of Box voor haar cliënten al of niet in deze fondsen belegd heeft en - voor zover van toepassing - de omvang van deze beleggingen. De onafhankelijkheid van Box als vermogensbeheerder blijft hierdoor gewaarborgd.

Voormalig grootaandeelhouder ABN Amro MeesPierson is destijds met een van de werknemers een afwijkende beloningsstructuur overeengekomen. Deze regeling is nog steeds van kracht. De regeling voorziet er in dat hij een lager salaris ontvangt en dat het hem is toegestaan voor eigen rekening professionele financiële partijen te adviseren. Hiervoor factureert hij deze partijen rechtstreeks. Enerzijds om zijn kennis en ervaring actueel te houden en anderzijds om dit unique selling point ook in dienst te stellen van cliënten van Box.

Op dit moment gaat het om één Amerikaans hedge fund (AW Jones Advisors LLC). De manager van dit fonds betaalt deze vergoeding rechtstreeks en komt daarmee niet ten laste van het fondsvermogen.

De zeven partners bij Box werken al lange tijd samen en hebben veel internationale ervaring opgedaan bij verschillende financiële instellingen.

Zie hier voor aanvullende informatie.

Box heeft oog voor duurzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat rendement en duurzaamheid zich goed laten combineren. De belangrijkste beleggingsdoelstelling blijft echter het behalen van een zo aantrekkelijk mogelijk - voor risico gecorrigeerd - rendement. Binnen de definities van de Verordening (EU) 2019/2088 beschouwt Box Consultants haar dienstverlening overeenkomstig artikel 6, ofwel een portefeuille waarbij de beheerder minimaal enkel de uitsluitingscriteria toepast. Bij de selectie van beleggingsfondsen en indexfondsen in de modelportefeuille gaat onze voorkeur uit naar fondsen die een “lichtgroene” ESG-strategie hanteren maar Box heeft geen specifieke duurzaamheidsindicatoren waarop wordt gestuurd. Indien er bijvoorbeeld geen aantrekkelijke lichtgroene of donkergroene fondsen beschikbaar zijn, dan kiezen we voor oplossingen waarbij de beheerder bijvoorbeeld de wettelijk verplichte uitsluitingscriteria toepast.

Gezien de brede reikwijdte van ons beleggingsbeleid, is het niet mogelijk om vooraf te definiëren welke duurzaamheidsrisico's waarschijnlijk materieel zullen zijn. Bovendien zal de geschatte gevoeligheid van de beleggingen voor specifieke duurzaamheidsrisico’s afhangen van de selectie van de beleggingsinstrumenten en dit is een doorlopend proces. De huidige grootste ecologische, sociale of governance-gerelateerde (ESG) risico’s zijn: broeikasgasemissies, dataveiligheid en bedrijfsethiek.