home.jpeg

We maken geen geheim van onze beleggingsfilosofie

Wij hechten grote waarde aan de strategische asset allocatie. Een evenwichtige vermogensverdeling over aandelen, vastrentende waarden en andere beleggingscategorieën verklaart op lange termijn immers 90% van het rendement van een beleggingsportefeuille terwijl de uiteindelijke keuze voor een individueel aandeel op termijn slechts voor maximaal 5% bijdraagt aan het eindresultaat.

Door de omvang van het door ons beheerde vermogen hebben wij toegang tot exclusieve financiële partijen. Met ons internationale netwerk kunnen wij uw beleggingen intensief in de gaten houden en maatregelen nemen als de omstandigheden zich wijzigen. We hebben alle vrijheid en de schaalgrootte om externe kosten uit te onderhandelen. Dat levert kostenvoordelen en beleggingsoplossingen op die normaal gesproken alleen voor een institutionele belegger te behalen zijn.